Shona, charcoal dust, white chalk

Shona, charcoal dust, white chalk

Shona, charcoal dust, white chalk